Press "Enter" to skip to content

Posts published in “World News”

อียู-จีน พยายามลดความตึงเครียดระหว่างกันผ่านการประชุมสุดยอดทางวิดีโอ

admin 0

หภาพยุโรปและจีนจะพยายามลดความตึงเครียดระหว่างกันผ่านการประชุมสุดยอดทางวิดีโอในวันนี้ ซึ่งจะเป็นการเจรจาอย่างเป็นทางการครั้งแรกระหว่างกัน นับตั้งแต่ความสัมพันธ์ถดถอยลง หลังจากสหภาพยุโรปกล่าวหาว่า จีนเผยแพร่ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019