Press "Enter" to skip to content

Posts published in “idolsmiledental”

จัดฟัน fastbraces: การ จัดฟัน ควรระมัดระวังพอสมควรอะไรบ้างและทำความสะอาดอย่างไร

admin 0

จัดฟัน fastbraces: การ จัดฟัน ควรระมัดระวังพอสมควรอะไรบ้างและทำความสะอาดอย่างไร การจัดฟัน จัดให้ฟันมีระเบียบ ฟันใดเกเรต้องโดนจัดให้เรียบร้อย โดยลวดยึดฟัน ให้ความห่าง ความชิดเรียบร้อยสวยงาม ซึ่งจะมีความเจ็บพอสมควร ซึ่งเมื่อมีการจัดฟันแล้วต้องใช้ความระมัดระวังพอสมควรในการรับประทานอาหาร ทำความสะอาด และทำกิจกรรมใดๆที่ต้องเกี่ยวข้องกับฟัน เพราะการจัดฟันนั้น เป็นใช้ติดเครื่องมือ เป็นอีสิ่งแปลกปลอมที่เข้าไปติดตั้งในปากนั่นเอง จึงต้องดูแลเป็นพิเศษ

จัดฟันบางนา: วิธีการดูแลช่องปาก ระหว่างรอให้แผลหาย !

admin 0

จัดฟันบางนา: วิธีการดูแลช่องปาก ระหว่างรอให้แผลหาย ! การรักษาด้วยการผ่าตัดฝังรากฟันเทียม เป็นการรักษาที่ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด แต่ทั้งนี้ผู้เข้ารับการรักษาจะต้องดูแลสุขภาพช่องปากให้ดี หลังจากการผ่าตัดฝังรากฟันเทียม ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของทันตแพทย์ เพื่อให้ผลการรักษามีอัตราความสำเร็จมากขึ้นการดูแลสุขภาพช่องปากในช่วงระหว่างรอให้แผลหาย ก็สำคัญมากเช่นกัน